Prelucrare și depozitare temporară a documentelor clasificate.


ARQUIVO vă stă la dispoziție cu soluții pentru o accesare promptă a documentelor, beneficiind astfel de toate avantajele unui serviciu externalizat. În acest scop, deținem depozite de arhivă amenajate și dotate cu echipamente moderne și mijloace de protecție. Personalul specializat vă poate asista în cercetarea, regăsirea şi punerea la dispoziție a documentelor solicitate, în condiții de maximă siguranță şi cu respectarea legislației în vigoare.  Depozitele companiei ARQUIVO asigură permanent toate condițiile de păstrare şi conservare a documentelor, având în dotare:
 • Sisteme de pază şi acces pe baza cartelelor magnetice;
 • Sisteme antiefracție;
 • Senzori de mişcare şi fum;
 • Sisteme de supraveghere video cu înregistrare permanentă;
  În interiorul depozitelor se efectuează acțiuni de eliminare a agenților patogeni, a microorganismelor şi ciupercilor. Pentru gestionarea eficientă a documentelor în depozitele proprii asigurăm personal calificat în sistematizarea fondurilor arhivistice şi întocmirea instrumentelor de evidență (procese verbale de predare-primire, ghid de depozit, ghiduri de raft, registre de depozit şi de evidență curentă).
  Odată intrate în depozitele noastre, documentele solicitate de beneficiar pot fi puse la dispoziția acestuia, fizic sau virtual, în timp util şi deplină legalitate.
  Manipularea arhivei se face în concordanță cu prevederile legale în vigoare. Dacă este necesar, experții noştri vă vor consilia în domeniul folosirii informațiilor inclusiv la sediul dumneavoastră.